streetDe kinderen van Villa Ticca behoren tot de armsten van Quito. Zij wonen vaak onder erbarmelijke omstandigheden, alleen of met hun broertjes en zusjes bij hun alleenstaande moeder en soms bij een oma of een buurvrouw. Veel moeders zijn ook nog minderjarig. Zij hebben niet de kans om te studeren of om te werken omdat zij voor hun kinderen moeten zorgen. Opvang is duur. De jonge moeders leven met hun kinderen op straat of wonen in vervallen kamers.

kinderen in oude stad liggendBaantjes worden slecht betaald, denk aan 1 dollar per uur, en een volledige werkweek betekent klaarstaan van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat en dan vaak zes of zeven dagen in de week. Als de kinderen mee mogen naar de werkplek moeten zij daar de gehele dag stilzitten in een hoekje of op een aanrecht van een restaurant tussen de aardappelschillen zitten. Een situatie die elke moeder doet griezelen. Zo ook deze moeders, die ook het beste willen voor hun kinderen. Om de vicieuze cirkel te doorbreken waarin deze moeders met hun kinderen zitten, hebben wij Villa Ticca gebouwd.

gezin in TenaIn Villa Ticca kunnen de moeders hun kinderen brengen en met een gerust hart de hele dag achterlaten. De moeders betalen in eerste instantie niets, en helpen dan mee met hand-en spandiensten in de kinderopvang. Als zij gaan verdienen is het de bedoeling dat zij een klein bedrag betalen voor het verblijf van hun kind in Villa Ticca. Hier is mede voor gekozen om de eigenwaarde van de moeders op te bouwen. Iedereen weet dat het een heel goed gevoel is als je zelf voor je gezin kan zorgen.

lunch kinderenVele kinderen blijken na aanname in Villa Ticca ondervoed te zijn. Er is geen geld voor gezonde voeding. Daarom bieden wij de kinderen goede maaltijden met voldoende vitaminen en mineralen. De darmparasieten waaraan de kinderen lijden zijn de oorzaak van ondervoeding. Een veel voorkomend probleem in arme landen en herkenbaar aan de gezwollen buikjes. De parasieten verbruiken alle voedingsstoffen waardoor een goede maaltijd geen zin heeft voordat er met goede medicatie een eind aan dit probleem wordt gemaakt. Dit leidt tot vermindering van weerstand buikpijn, diarree, huiduitslag, ademhalingsproblemen, hoofdpijn, vermoeidheid en een trage lichamelijke ontwikkeling. Na deparasitering kunnen de kinderen bij ons genieten van gezonde voeding en een gezond lichaam. Wij zien onze kinderen dan met de dag opknappen!